หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบุญนาคพัฒนา
ศูนย์รวมจิตใจในตำบลบุญนาคพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลบุญนาคพัฒนา
สินค้าสร้างรายได้ในตำบลบุญนาคพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.
โทร : 054-824-576
084-378-2251
โทรสาร : 054-824-576 ต่อ 11
นายอัสกร โพธิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  กิจการสภา
   
 
 
 
ข่าวสาร  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย [ 14 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน [ 14 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย [ 14 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 20 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ประกาศผู้ชนะการดสนอราคา จ้างก่อสร้างตามโค [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 81 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ประกาศผู้ชนะการดสนอราคา จ้างก่อสร้างตามโค [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ประกาศผู้ชนะการดสนอราคา จ้างก่อสร้างตามโค [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 81 
   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม ระเบียบ  
หนังสือราชการ  
ต่างๆ  
   
KNOWLEDGE  
การจัดการองค์ความรู้  
ภายในองค์กร  
   
   
คำแนะนำชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง  
   
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
 
     
 
 
     
 
  วีดิทัศน์
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP  
 
   
 


จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายเรือน อุทธาเครือ [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔ แยกคันคู ๓ ถึงถนนสายหลัก [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 2 เม.ย. 2567 ]ซื้อกระเป๋าผ้าและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้ [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำป้าน ตามโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธี [ 2 เม.ย. 2567 ]

   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก  
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1439  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
 ชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดลำปาง  [ 29 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  [ 6 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  [ 6 มี.ค. 2567 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566  [ 5 ม.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 7 ธ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมารตฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารทั่วไป  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งหม้อแปลงและเดินสายไฟฟ้าในอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 10 ก.ค. 2566 ]  
 
   
 
อบต.ดอนไฟ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 3 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 37 
อบต.วังใต้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.วังใต้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.บุญนาคพัฒนา โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเลขที่ 145 ถึงบ้านเลขที่ 68 (ซ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.บุญนาคพัฒนา โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเลขที่ 11 ถึงบ้านเลขที่ 195 (ซ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่สัน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น "สินบน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบร [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.ทุ่งงาม ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.ล้อมแรด การฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ การสร้างแผนผังด้วย Icograms [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
ทต.เวียงมอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหอย หมู่ที่8 ตำบลเวียง [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 47 
อบต.บุญนาคพัฒนา แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ. [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ทะ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ทะ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บุญนาคพัฒนา ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.บ่อแฮ้ว พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วประจำปี 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.วังใต้ ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการชำระอากรฆ่่าสัตว์ การคืนเงินอากร [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
 
   
 


ทต.พระบาทวังตวง จ้างซ่อมแซมคันดินห้วยแม่แถก บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จั [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.พระบาทวังตวง จ้างซ่อมแซมคันดินห้วยป่าเป้า บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.หัวเมือง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หร [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.หัวเมือง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หร [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณห้วยแม่คำปาด บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านค่า จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๘๑ [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ปุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไม้- [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่สัน จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ่อแอ้ว โดยว [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ปุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไม้- [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ปุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไม้- [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ปุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไม้- [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ปุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไม้- [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ปุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไม้- [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายเรือน อุทธาเครือ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔ แยกคันคู ๓ ถึงถนนสายหลัก [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.เวียงมอก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการปรับปรุงฝ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.เวียงมอก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทา [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเหล [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถเดิม (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
แบบลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
แบบลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
 
 
 
กระดานสนทนา  
 
   
 
test ita (15 ก.พ. 2567)    อ่าน 1601  ตอบ 1  
ขออนุญาตินำเสนอเครื่องออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง (22 ต.ค. 2566)    อ่าน 890  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2566)    อ่าน 113  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
หมวกคาวบอยยางพารา หมู่ 2
วัดบ้านหมาก
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   
 
 
 
 
 
 
   
  สายตรงปลัด
  092-668-2897
   
 
   
ร้องเรียนร้องทุกข์  
ตลอด 24 ชั่วโมง  
   
   
 
 
 
   
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
   
NAX SOLUTION  
 
 
   
แผนที่ดาวเทียม  
 
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บุญนาคพัฒนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
eService
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้
คำขอรับบริการน้ำอุปโภค-บริโภค
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-294-5732
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
    อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
    โทรศัพท์ : 054-824-576, 084-378-2251
    โทรสาร : 054-824-576 ต่อ 11
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
  จำนวนผู้เข้าชม 731,687 เริ่มนับ 18 ต.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.บุญนาคพัฒนา
CLICK
อบต.บุญนาคพัฒนา
CLICK